Cristina-Mariana URÎTU

Cercetător Științific III, Dr.

Cristina Mariana Uritu (1968) este responsabilul laboratorului de imagistică moleculară preclinică din cadrul departamentului de cercetare CEMEX – UMF Grigore T. Popa Iași.

C.M. Uritu deține atât specializarea de inginer chimist (absolventa a Universitatii Tehnice Gh. Asachi Iasi, 1993), cât și de bioinginer medical (absolventa a UMF Grigore T. Popa Iasi, 2009) cu un master in biotehnologii medicale avansate. S-a format ca cercetător în domeniul nanotehnologiilor pentru aplicații biomedicale în perioada 2010-2017 la Institutul de Chimie Macromoleculară Petru Poni din Iasi, unde a obținut titlul de doctor în chimie în 2015 prin teza intitulată Sisteme de eliberare controlată a principiilor bioactive. În cadrul acestui domeniu larg interdisciplinar a studiat preponderent sisteme de eliberare pentru terapia antitumorală și vectori nonvirali pentru transfer genic, dar și procese de radiomarcare a diferitor nanomateriale în scopul obținerii de noi radiofarmaceutice. Din 2017 activează ca cercetator știintific gradul III la UMF Grigore T. Popa Iași, unde continuă activitatea de cercetare a radiotrasorilor pentru imagistică nucleară (PET/SPECT) și a agenților de contrast pentru RMN și, de asemenea, contribuie la dezvoltarea de noi aplicații in vivo ce implică utilizarea tehnicilor imagistice.

Interesul stiințific actual al cercetătoarei cuprinde două direcții principale: (1) dezvoltarea de noi forme nano-farmaceutice pentru diagnostic și/sau tratament, studiind biodistribuția, biodisponibilitatea sau eficacitatea acestora cu ajutorul tehnicilor imagistice și (2) studii preclinice cu privire la diagnosticul, monitorizarea și terapia diferitor maladii prin utilizarea tehnicilor imagistice moderne precum: PET, MRI, RX, fluorescență și bioluminiscență. C.M. Uritu este membru al Societății Române de Medicină Nucleară și al Societății Romane de Chimie.