Gabriela Dumitrița STANCIU

Cercetător Științific III, Med. Vet., Dr.

Gabriela Dumitrița STANCIU este Cercetător Științific și Medic Veterinar Desemnat al Centrului Avansat de Cercetare-Dezvoltare în Medicină Experimentală „Prof. Ostin C. Mungiu” – CEMEX – parte a Universității de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa”, Iași. Este licențiată în Drept și Medicină Veterinară (Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad”, USAMV-Iași și Ecole Nationale Vétérinaire d’Alfort, Paris, Franța); cu studii doctorale în Semiologie și Patologie Medicală (USAMV- Iași și Royal Veterinary College, University of London, UK).

În urmărirea protecției și bunăstării animalelor utilizate în scopuri științifice și a dezvoltării de metode non-animale de cercetare biomedicală, Dr. Stanciu a urmat stagii internaționale la Universitatea din Creta, Grecia și Universitatea Sorbona, Paris, Franța.

În calitate de cercetător, Dr. Stanciu a continuat să transleze cercetarea de bază în practica neurologică, cu accent pe bolile neurodegenerative și mai ales boala Alzheimer (AD), cu publicații în reviste Q1 sau Q2, ca autor principal ( Stanciu GD și colab., Biomedicines, 9, 576, 2021; Stanciu GD și colab., Biomolecules, 10, 40, 2020; Stanciu GD și colab., Journal of Clinical Medicine, 9, 1713, 2020; Stanciu GD și colab., Brain Sciences, 10, 563, 2020). Interesul continuu pentru cercetarea viitoarelor terapii pentru prevenirea și tratarea AD, precum și experiența vastă a Dr. Stanciu ca membru în proiecte mai mari, au condus la acordarea a 2 granturi în calitate de coordonator de proiect (număr 4715/25.02.2021; Preclinical evaluation of canagliflozin as a dual acetylcholinesterase and sodium glucose cotransporter 2 inhibitor in a mice model of scopolamine-induced Alzheimer’s disease-like condition; și Preclinical studies on selective CB2 cannabinoids and donepezil combined therapy in Alzheimer’s disease, PN-III-P1-1.1-PD-2021-0466).

Având publicate 2 cărți și 7 capitole de carte, peste 50 de articole în reviste internaționale, Dr. Stanciu este, de asemenea, un participant constant la importante conferințe internaționale cu peste 25 de rezumate. Are peste 450 de citări în ISI Web of Knowledge Core Collection cu un indice Hirsch de 11. Este membră în 11 granturi de cercetare și a fost premiată la evenimente naționale și internaționale cu 5 premii/ distincții. Ea este, de asemenea, acreditată de Universitatea Louisiana State University pentru testarea potențialelor auditive de trunchi cerebral (BAER) la animale.