Raluca ŞTEFĂNESCU

Cercetător Științific III, Dr.

Raluca Ştefănescu (1978) a absolvit cursurile Facultății de Biologie, specializarea Biochimie la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi în anul 2001. A urmat apoi cursurile specializării de master Enzimologie şi Biotechnologie la Facultatea de Chimie din cadrul aceleiaşi universități. În acelaşi timp a primit o bursă Sokrates-Erasmus la Universitatea Konstanz unde a studiat şi a realizat cercetări în cadrul Laboratorului de Chimie Analitică şi Analiză a Biopolimerilor. A continuat să lucreze în acelaşi laborator ca student doctorand, efectuând cercetări în vederea identificării de epitopi prin metode de spectrometrie de masă până în anul 2007 când a susținut cu success examenul de finalizare al studiilor doctorale. S-a alăturat apoi în calitate de cercetător postdoctoral echipei de cercetători implicați în analiza secțiunii transversale de coliziune la proteine prin spectrometrie de masă de la Universitatea din California în Davis, Departamentul de Biologie Celulară şi Moleculară. Din anul 2017, Raluca lucrează în calitate de Cercetător Ştiințific gradul III la dozarea prin cromatografie de lichide şi spectrometrie de masă a unor compuşi chimici din matrici biologice şi la descoperirea de compuşi chimici eficienți în blocarea aggregării peptidelor beta-amiloid.